Jak se stát členem našeho střediska

Nejvhodnější dobou pro začlenění nováčka do některého z našich oddílů je začátek školního roku, kdy se rozjíždí oddílová činnost, nebo jaro, kdy se probouzí příroda a my pořádáme tradiční jarní nábor. Je však možné přijít kdykoliv.

Děti se každý týden scházejí na družinových schůzkách, jednou za dva týdny pořádáme výlety do přírody. U vlčat a světlušek jsou to výlety zpravidla jednodenní, u skautů a skautek se jednodenní družinové výlety střídají s dvoudenními oddílovými výpravami. O podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách vyrážíme na společné vícedenní výpravy. Také jarní prázdniny trávíme na horách. Skauti a skautky každý rok vyjedou do Jeseníků či Beskyd, aby strávili příjemný týden na běžkách, sjezdovkách či hraním zimních her. V červenci pořádáme každoročně třítýdenní letní tábor v indiánských teepee. Vlčata a světlušky jezdí jen na dva týdny a táboří v podsadových stanech.

Těmto akcím říkáme akce pravidelné a jsou z naší strany považovány za povinné. Důvod je jednoduchý, chceme naše členy vychovávat k zodpovědnosti. Když někam chtějí chodit, tak by to měli brát vážně. Kromě akcí pravidelných máme i akce doplňkové, které jsou zpravidla nepovinné. Naši pravidelnou činnost lze shrnout do několika odrážek:

  • družinové schůzky – jednou týdně v klubovně nebo venku – hry, zábava, kamarádi…
  • oddílové schůzky – jednou měsíčně – celý oddíl, velká akce…
  • výlety – každé dva týdny, jeden i více dní – táboření, vaření na ohni…
  • střediskové výpravy – podzimky, vánočňák, jaráky, Velikonoce…
  • tábor – první 2-3 týdny v červenci – tee-pee, táboráky, příroda, celotáborová hra…

Kolik to všechno stojí? Registrační poplatek, který se platí jednou ročně a slouží především pro hrazení nákladů spojených s klubovnou činí většinou kolem 600 Kč. Výlety na celý rok stojí pro vlčata a světlušky asi 900 Kč a pro skauty a skautky 1400 Kč. Jarní prázdniny svojí cenou nepřesáhnou 1500 Kč. Letní tábor stojí přibližně 130 Kč na den.

Naše středisko je tvořeno šesti oddíly: 18. oddílem skautů “Medvědi”, 18. smečkou vlčat “Medvíďata”, 23. oddílem skautek a světlušek “Berušky”, 21. oddílem skautek a světlušek “Červánek”, 1. oddílem “Cesta” a oddíly v Hostěnicích a Ořechově. Kategorie vlčat a světlušek je určena pro děti ve věku přibližně 6-11 let. Přibližně v 10-11 letech přecházejí vlčata do oddílu skautů a světlušky ke skautkám. Tam pak pokračují v běžné činnosti přibližně do 16 let, kdy se ti nejschopnější a nejzapálenější začínají podílet na vedení.

Pokud vás naše středisko zaujalo a měli byste zájem, aby vaše děti chodili k nám do skautu, vyberte si oddíl a kontaktujte jeho vůdce:

brněnský klučičí oddíl Medvědi

brněnský holčičí oddíl Berušky

brněnský holčičí oddíl Červánek

hostěnický smíšený oddíl Svišti

čebínský smíšený oddíl Cesta