29.11.2015

Naše činnost

Pravidelné akce

Družinové schůzky

Družinová schůzka je nejčastější akcí, které se naši členové zúčastňují. Probíhá jednou týdně a schází se na ní družina, což je uskupení cca 6 lidí. Schůzka probíhá zpravidla v klubovně, za pěkného počasí i venku, např. na Kraví Hoře, na hřišti před klubovnou nebo v jiném okolí ulice Trýbova. Náplní schůzek je zejména hraní her, jejichž účelem je především zábava, ale také osvojení dovedností nutných pro pobyt v přírodě, na táboře a dalších akcích. Děti se učí pracovat s mapou a busolou, vázat uzly, poznávat rostliny, zvířata, houby, hvězdy, atd. Nechybí teoretické základy zdravovědy, rozdělávání ohně a vaření v přírodě a spousty dalších znalostí a dovedností.

Výlety během roku

Výlety pořádáme zpravidla jednou za dva týdny. O podzimních prázdninách (Podzimky), před Vánoci (Vánočňák), o Velikonocích (Velikonočňák) a květnových svátcích vyráží všechny oddíly společně na vícedenní výlety. Na jednodenní výlety jezdíme zpravidla do nejbližšího okolí Brna, cílem dvoudenních výletů je pak nejčastěji Českomoravská vrchovina, o podzimních prázdninách či Velikonocích nezřídka zajedeme i do vzdálenějších koutů naší vlasti. Náplní výletů je kromě chození v přírodě a poznávání jejích krás zejména hraní nejrůznějších her – lučních, lesních, bojových, naučných, deskových atd. Skauti a skautky na vícedenních výletech vaří společná jídla i v kotlíku na ohni. Ubytování na výletech nacházíme ve venkovských školách, tělocvičnách či základnách jiných oddílů.

Letní tábor

Letní tábor tvoří každoroční vyvrcholení činnosti našich oddílů. Pro vlčata a světlušky tábořící v podsadových stanech trvá tábor 2 týdny, skauti a skautky mají tábor o týden delší a táboří v indiánských teepee. Výhody teepeejsou patrné zejména za špatného počasí. Družina je celá pohromadě, má dost místa, může si rozdělat oheň a usušit mokré věci. Veškeré táborové stavby si na začátku tábora sami vybudujeme a na konci tábora je také sami zbouráme. Náplň letního tábora je tvořena celotáborovou hrou, která prostupuje celým táborovým životem. V posledních letech jsme si hráli na shaolinské mnichy, tibetské poutníky, stavitele safari, cestovatele v Amazonských pralesích, indiány, ztraceny, uteklé vězně, postapokalyptický svět, středověké rytíře, hledali poklad na dračí skále nebo jsme cestovali kolem světa. Nejvíce času tak strávíme hraním her v lese, na louce i ve vodě, různými rukodělnými činnostmi, či plněním táborových, čestných nebo i jiných zkoušek. Součástí táborového programu bývají samozřejmě také táborové ohně plné zpívání a dramatických výstupů, honba za pokladem a spousta dalších zábavných činností. Samozřejmostí pro nás je, že si co možná nejvíce táborových potřeb zajišťujeme sami. Služba tvořená táborníky se tak podílí na přípravě jídla od řezání dřeva na topení v kamnech, přes vlastní přípravu jídla, až po umývání nádobí.

Jarní prázdniny

Vrcholem zimní činnosti skautů a skautek jsou jarní prázdniny, někdy též nazývané zimní tábor. Nejvíce času zabere běžkařské, sjezdařské a snowboardové vyžití. Kromě něj však nechybí spousta her a zábavy, které příjemně a užitečně vyplní odpočinkové dny nebo, v případě nedostatku sněhu, celý týden. K ubytování na jarních prázdninách nevyhledáváme žádná přepychová místa. Vaříme si sami a nezřídka si sami topíme v kamnech. Akce tak získá své kouzlo.

Doplňková činnost

Ufobalové tréninky a turnaje

Jak už bývá naším zvykem, scházíme se každý pátek za hezkého počasí na Kraví hoře, kde postavíme brány a hrajeme ufobal. Ufobal je sportovní týmová hra, která byla vytvořena v roce 1989. Pravidla vycházejí z házené, hraje se však s létajícím talířem, velice podobným frisbee disku. Další informace lze nalézt na http://www.ufobal.cz/.

Vozembouch

Skautská pěvecká soutěž

Šutry

Činnost našeho střediska není tvořena jen zábavou, neboť žádná zábava není zadarmo. Klubovna vyžaduje pravidelnou údržbu, činnost střediska s polkne spoustu peněz a tábořit také nelze jen tak. Čas od času proto do činnosti zařadíme různé brigády. Tradiční akcí se stal jarní sběr kamenů z pole Agras Bohdalov, na jejímž pozemku léta táboříme. Akce se obvyklé koná během květnových svátků a trvá čtyři dny, během kterých sbíráme kamení na poli, ale také se jdeme podívat na tábořiště, kde zpravidla vaříme a hrajeme hry. Naši členové v minulosti také vysazovali stromky, obžínali je, pálili klestí, sbírali odpadky v chráněných územích, otloukali cihly či uklízeli prostory zemědělského družstva.

Roverská činnost

Starší členové našich oddílů, které již běžná oddílová činnost neuspokojuje, pořádají množství různých společných akcí. Během roku to jsou cyklistické výlety, sjíždění českých řek, kratší přechody hor, zimní výpravy na běžkách či společné Silvestry. Největší akce pak probíhají o letních prázdninách. V posledních letech jsme na prázdninových přechodech hor zavítali do Orlických hor, Bílých Karpat, Českého Švýcarska, Lužických hor či Strážovských a Súlovských vrchů, ale i na Ukrajinu, několikrát do Rumunských Karpat, chorvatského Velebitu, italských Dolomit, a naposledy do Karnských Alp a Karavanek. Kromě toho spolu během roku chodíme na horolezeckou stěnu, plavat, zpívat, občas hrajeme třeba divadlo, nebo si zajdeme jen tak popovídat do čajovny. Roverská činnost je velmi rozmanitá, proto si tam jistě každý najde to svoje. Především jde vždy o partu kamarádů, které spojuje něco společného, skautského.