29.11.2015

Historie střediska

Historie oddílů 6. střediska navazuje přímo na turistické oddíly mládeže TOM 0404 (chlapecký) a TOM 0418 (dívčí) TJ Tesla Brno, které byly přímými pokračovately skautských “třináctek” 13. střediska Junáka v Brně z roku 1968. Po obnovení Junáka obdržely v roce 1990 tradiční čísla, v roce 1991 však byly v rámci reorganizace střediska přečíslovány na 18. chlapecký (vedený Nabem, Bedřichem Horným) a 23. dívčí (vedený Ayou, Romanou Bartošovou). Tyto oddíly pak společně s 30. oddílem z 10. střediska (vedeným Mártym, Martinem Chovancem) stály u zrodu 6. střediska na ustavujícím sněmu 15. 12. 1993. Středisko bylo registrováno 6. 3. 1994 rozšířené ještě o 18. oddíl Vlčat a Světlušek (vedený Šedákem, Josefem Heumannem). Vůdcem střediska byl zvolen Nab, kterého po střediskovém sněmu 29. 1. 1998 vystřídal Zico, Jakub Šebek. Název “A JE TO!” zvolili zakládající činovníci střediska inspirováni večerníčkovou dvojicí kutilů, kteří měli dobrou myšlenku, její realizaci sice vždycky trochu domotali, s ničím se moc nepárali a nakonec jim vše dobře dopadlo. Chyby při pracovním úsilí (a často i poškození kamaráda) však nikdy nevedly k jejich rozchodu.

Od svého založení působilo naše středisko v suterénu na Jiráskove 51, kde byly již od roku 1991 prováděny zušlechťovací práce zejména za účelem odvlhčení a zútulnění klubovních prostor. Po několikaletém soužití s různými takypodnikatelskými sousedy se podařilo získat do pronájmu od městské části Brno – střed na jaře roku 1998 i přední část klubovny s přístupem přímo z ulice. V létě 1999 byly provedeny další úpravy, které umožňovaly plné využití všech prostor v klubovně. S příchodem 42. oddílu přibývá do střediska další klubovna – Trýbova 1a. Protože naše oddíly nebyly schopny se postarat o dvě klubovny, pronajímali jsme Trýbovu od roku 1998 2. středisku. Po prodeji domu na Jiráskove 51 na přelomu let 2003 a 2004 se naše středisko přestěhovalo na Trýbovu 1a, která mezi tím přešla i s pozemkem do vlastnictví střediska. Od té doby se v nové klubovně stále více zabydlujeme. S příchodem oddílu Červánek přijalo středisko klubovnu na ulici Gorazdova 2. V roce 2009 město Brno dům prodalo a vzniklo tak sdružení nájemníků. Středisko odkoupilo klubovnu za bezmála půl miliónu korun a klubovna tak přešla do osobního vlastnictví střediska. Téhož roku vznikly i dvě klubovny pro nové oddíly v Hostěnicích a Ořechově. Členové z Hostěnic se scházejí v místním RC broučci a členové z Ořechova v bývalé škole.

V září roku 1995 ukončil v důsledku nedostatku členů svoji činnost 30. chlapecký oddíl, v září roku 1997 je rozpuštěn též oddíl Vlčat a Světlušek v důsledku odchodu jeho vůdce, Šedáka. Na střediskovém sněmu v lednu 1998 oficiálně přebírá vedení 18.chlapeckého oddílu Wheb, Tomáš Foltýnek, oddíl však pracuje pod jeho programovým vedením již od podzimu 1996. Od jara roku 1997 začíná úzká spolupráce 42. chlapeckého oddílu (vedeného Argilem, Lukášem Veselým) a 113. dívčího oddílu z 20. střediska s jejich protějšky ze 6. střediska. Tato spolupráce vyústila přestupem těchto oddílů do našeho střediska a sloučením do 18. chlapeckého oddílu Medvědi vedeného Whebem a 23. dívčího oddílu Lesněnky vedeného Ayou v lednu 1998. Od podzimu 1998 skupina roverů pod vedením Naba znovu obnovuje činnost vlčácké smečky. Ve stejné době přebírá vedení oddílu Lesněnek Daisy, Radka Kolebáčová a oddíl mění svůj název na Strašilky. Od podzimu 1999 počíná spolupráce s 15 dívčím oddílem (vedeným Lenkou Sedlákovou) 15. střediska s cílem začlenění tohoto oddílu do našeho střediska. Oddíl však nakonec zůstal v 15. středisku. Na jaře roku 2001 přebírá vedení oddílu Medvědů Vikki, Jakub Straka. Po Nabově odchodu po táboře v roce 2002 přechází vedení oddílu Medvíďat do rukou Wheba, ke kterému se od roku 2003 přidává Mašík, Martin Šarbort, přestoupivší k nám z 15. střediska. V září roku 2003 začíná v našem středisku svoji působnost také obnovený čebínský skautský oddíl pod vedením Jarika, Martina Hájka. Od střediskového sněmu z dubna 2007 vede středisko Wheb, jeho zástupkyní se stává Chani, Alena Robotková. Vedení Medvědů přebírá Thran, Jiří Řihák, vedoucí v dívčím oddíle Berušky zůstává Chani a oddíl nejmenších chlapů Medvíďata vede Lars, Jan Robotka. Od roku 2008 se ke středisku připojuje 21. dívčí oddíl Červánek, který opustil organizaci Skaut – český skauting ABS. Vůdkyní oddílu zůstala Evanii, Viola Kučerová a oddíl Berušek vede Miwe, Eva Pokorná. V září roku 2009 vznikají nové oddíly (nazváno pracovně) v Hostěnicích a Ořechově. Po Miwe vede oddíl Berušek Hibou, Karolína Opltová a po Larsovi oddíl Medvíďat Alwar, Vojtěch Robotka.

Oddíly prošly ještě jako TOMy tábořišti na Křišťanu (Sklené nad Oslavou), u Vilímku (Humpolec), Mrzatce (Třešť) a konečně v roce 1990 na Želetavce a od roku 1991 v Bohdalově. Vlhkost louky vedla ke změně tábořiště v letech 1998 a 1999 na Jetřebí u Třebíče. V roce 2000 tábořily naše oddíly opět v Bohdalově, v roce 2001 jsme pořádali již dva tábory – jeden v Bohdalově a druhý v nedalekém Rudolci. V letech 2002 a 2003 jsme tábořili v Rudolci a na Želetavce. V roce 2004 a 2005 táboříme opět společně, a to na Želetavce. Pravděpodobně naposledy, protože louka v Bohdalově je konečně v mnohem lepším stavu, můžeme se na ni po 4 letech vrátit. Návrat v roce 2006 nebyl pouze na louku u Bohdalova, kde jsme vybudovali novou kychyni, ale i k Rudolci, kam jeli na tábor skauti 18. oddílu Medvědi. Tábořiště využili pouze na rok a od roku 2007 probíhá na Bohdalově společný střediskový tábor. Oddíl Červánek však táboří v Kořenci.